From version 19.1
edited by Admin
on 2020/03/17 20:28
To version 20.1
edited by Admin
on 2020/04/15 18:39
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -4,7 +4,7 @@
4 4   Բարի գալուստ ԵՊՀ WiKi տիրույթ: Այստեղ կարող եք գտնել ԵՊՀ տարբեր ստորաբաժանումներին առնչվող տարատեսակ տեղեկատվություն, որն օգտակար կլինի՝ ամենօրյա աշխատանքն առավել արագ և արդյունավետ կազմակերպելու համար:
5 5  
6 6  
7 - Այս պահին կարող եք օգտվել **eduroam **միջազգային գիտակրթական WiFi ցանցին միանալու և **BigBlueButton** հեռաուսուցման համակարգին միանալու կարգավորումների ձևերից: Առաջիկայում WiKi տիրույթը կհամալրվի նաև աշխատակիցներին և ուսանողներին առնչվող այլ տեղեկատվությամբ:
7 + Այս պահին կարող եք օգտվել **eduroam **միջազգային գիտակրթական WiFi ցանցին միանալու, **Moodle **և **BigBlueButton** կրթական և հեռաուսուցման համակարգերից օգտվելու կարգավորումների ձևերից: Առաջիկայում WiKi տիրույթը կհամալրվի նաև աշխատակիցներին և ուսանողներին առնչվող այլ տեղեկատվությամբ:
8 8  
9 9  
10 10   Հարգանքով՝ ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն
Yerevan State University
wiki.ysu.am