ԵՊՀ ֆակուլտետների և ստորաբաժանումների էլեկտրոնային փոստի հասցեներ

Last modified by editor on 2021/12/06 15:37

Հարգելի՛ ուսանողներ,

ուսումնական գործընթացի հետ կապված հարցերը կարող եք ուղղել ձեր ֆակուլտետի դեկանատի էլեկտրոնային փոստին։

Ստորև ներկայացված են ԵՊՀ ֆակուլտետների և որոշ ստորաբաժանումների էլ. փոստի հասցեները։

N

 

ԱԱՀ

Էլ փոստի հասցե

 1.  

Միջազգային համագործակցության վարչություն

Ալեքսանդր Մարգարով

Նաիրա Մնացականյան

 1.  

Ուսումնամեթոդական վարչություն

Մարգարիտ Ներսիսյան

 1.  

Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ

Արթուր Սահակյան

Առաքել Թասլաքյան

 1.  

Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Էդուարդ Դանոյան

 1.  

Ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Ժակլին Մարտիրոսյան

 1.  

Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ

Վահե Թադևոսյան

 1.  

Քիմիայի ֆակուլտետ

Գալստյան Արմեն

 1.  

Ֆարմացիայի ինստիտուտ

Սամվել Վարդապետյան

 1.  

Կենսաբանության ֆակուլտետ

Կարեն Ղազարյան

 1.  

Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ

Սարգիս Քելյան

 1.  

Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ

Գոհար Բարխուդարյան

Արմեն Ներսիսյան

 1.  

Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ժակ Մանուկյան

 1.  

Պատմության ֆակուլտետ

Հայկ Մխոյան

Միքայել Մալխասյան

 1.  

Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ

Նելլի Ալավերդյան

 1.  

Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

Նառա Սահակյան

 1.  

Հայ բանասիրության ֆակուլտետ

Արտաշես Սարգսյան

 1.  

Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն

Արմենուհի Աշիկյան

Արևիկ Ղազարյան

 1.  

Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ

Անահիտ Մենեմշյան

 1.  

Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ

Դիանա Գազարովա

 1.  

Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ

Նարինե Մադոյան

 1.  

Արևելագիտության ֆակուլտետ

Սվետլանա Հարությունյան

 1.  

Իրավագիտության ֆակուլտետ

Հարություն Խաչիկյան

 1.  

Աստվածաբանության ֆակուլտետ

Արամ Հովհաննիսյան

 1.  

Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնը

Լիլիթ Կարապետյան

 1.  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական կենտրոն

Ելենա Պետրոսյան

 1.  

Քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոն

Սարգիս Մանուկյան

 1.  

Գիտական քաղաքականության վարչություն

Երանուհի Մանուկյան

 

Tags:
Created by editor on 2020/04/22 18:35
 
Yerevan State University
wiki.ysu.am