Ուսման վարձ վճարելու վավերապայմաններ

Last modified by Admin on 2020/09/09 13:48

Հարգելի ուսանողներ,

ուսման վարձավճարը կարող եք վճարել առցանց՝ Ձեր բանկի հավելվածը ներբեռնելու, ինչպես նաև iDram https://www.idram.am/ վճարային համակարգի օգնությամբ:

Ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ բանկային վավերապայմանները:

Կազմակերպություն

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

Բանկը

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հաշվեհամարը (ՀՀ դրամ)

2470100009060000

Նպատակում նշել

Ուսման վարձ, ուսանողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ֆակուլտետը, կուրսը, ուսուցման ձևը (առկա կամ հեռակա)

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ Ձեզ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ուսման վարձի փոխանցման հաշիվների վերաբերյալ կարող եք ստանալ ձեր հարցումը ուղարկելով հաշվապահության աշխատակիցների հետևյալ էլեկտրոնային հասցեներին՝ zina.avetyan@ysumail.am, naira.hovhannisyan2@ysumail.am:

Tags:
Created by editor on 2020/04/22 18:43
 
Yerevan State University
wiki.ysu.am