Հեռաուսուցման և էլեկտրոնային ուսուցման մասին

Last modified by Admin on 2020/10/01 21:10

Երևանի պետական համալսարանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում «Հեռաուսուցում և կրթական այլ մեթոդներ» ինտերակտիվ էլեկտրոնային ուսուցման ներածական դասընթացը։
 

thumbnail.jpg

Tags:
Created by Admin on 2020/10/01 21:09
 
Yerevan State University
wiki.ysu.am