Հեռաուսուցման և էլեկտրոնային ուսուցման մասին

Last modified by editor on 2020/09/23 12:29

Երևանի պետական համալսարանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում «Հեռաուսուցում և կրթական այլ մեթոդներ» ինտերակտիվ էլեկտրոնային ուսուցման ներածական դասընթացը։
 

thumbnail.jpg

 

Tags:
Created by editor on 2020/09/15 17:51
Translated into en by editor on 2020/09/15 17:51
 
Yerevan State University
wiki.ysu.am