04. E-mail կարգավորումներ

Last modified by Admin on 2022/11/09 17:44

Այս բաժնում կարող եք գտնել աշխատակիցների և ուսանողների էլեկտրոնային փոստի տարբեր օպերացիոն համակարգերի համար նախատեսված կարգավորումների ուղեցույցները։

Ընդհանուր կարգավորումներ.

Աշխատակցի էլեկտրոնային փոստ.

POP server and port: pop.gmail.com 995
IMAP server and port: imap.gmail.com 993
SMTP server and port: smtp.gmail.com 587
Outgoing server(SMTP) requires authentication: YES
Username: your_email_address@ysu.am

Ուսանողի էլեկտրոնային փոստ.
POP server and port:  pop.gmail.com 995
IMAP server and port:  imap.gmail.com 993
SMTP server and port:  smtp.gmail.com 587

Requires SSL:  Yes
Outgoing server(SMTP) requires authentication: YES
Username: your_email_address@edu.ysu.am

Tags:
Created by editor on 2021/02/04 16:15
 
Yerevan State University
wiki.ysu.am