04. E-mail կարգավորումներ

Last modified by editor on 2021/02/04 19:17

Այս բաժնում կարող եք գտնել աշխատակիցների և ուսանողների էլեկտրոնային փոստի տարբեր օպերացիոն համակարգերի համար նախատեսված կարգավորումների ուղեցույցները։

Ընդհանուր կարգավորումներ.

Աշխատակցի էլեկտրոնային փոստ.

POP server and port: mail.ysu.am 995
IMAP server and port: mail.ysu.am 993
SMTP server and port: mail.ysu.am 587
Outgoing server(SMTP) requires authentication: YES
Username: your_email_address@ysu.am

Ուսանողի էլեկտրոնային փոստ.
POP server and port:  ysumail.am 995
IMAP server and port:  ysumail.am 993
SMTP server and port:  ysumail.am 587
Outgoing server(SMTP) requires authentication: YES
Username: your_email_address@ysumail.am

Tags:
Created by editor on 2021/02/04 16:15
 
Yerevan State University
wiki.ysu.am