From version 13.7
edited by editor
on 2021/02/04 20:13
To version 14.1
edited by Admin
on 2022/09/05 17:06
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -IMAP պրոտոկոլով Android օպերացիոն համակարգում համալսարանական էլեկտրոնային հասցեի (@ysu.am և @ysumail.am) գրանցում
1 +IMAP պրոտոկոլով Android օպերացիոն համակարգում համալսարանական էլեկտրոնային հասցեի (@ysu.am) գրանցում
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.editor
1 +XWiki.Admin
Content
... ... @@ -10,7 +10,8 @@
10 10  
11 11  
12 12  
13 -\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\**Քայլ 2**. Ընտրել **Add Account** բաժինը.
13 +
14 +\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\**Քայլ 2**. Ընտրել **Add Account** բաժինը.
14 14  [[image:IMAP_Android2.jpg||height="769" style="float:left" width="355"]]
15 15  
16 16  
... ... @@ -27,8 +27,9 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 -\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\**Քայլ 3**. Ընտրել **IMAP** կարգավորման տեսակը.
31 31  
32 +\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\**Քայլ 3**. Ընտրել **IMAP** կարգավորման տեսակը.
33 +
32 32  [[image:IMAP_Android3.jpg||height="819" style="float:left" width="378"]]
33 33  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\**Քայլ 4**. Լրացնել Ձեր էլեկտրոնային հասցեի մուտքանունը և սեղմել **Next** (ուսանողները պետք է գրեն իրենց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեն).
34 34  
... ... @@ -39,8 +39,9 @@
39 39  
40 40  
41 41  
42 -\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\**Քայլ 5**. Լրացնել գաղտնաբառն ու կրկին սեղմել **Next**.
43 43  
45 +\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\**Քայլ 5**. Լրացնել գաղտնաբառն ու կրկին սեղմել **Next**.
46 +
44 44  [[image:IMAP_Android5.jpg||height="841" style="float:left" width="388"]]
45 45  
46 46  
... ... @@ -47,8 +47,9 @@
47 47  
48 48  
49 49  
50 -\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
51 51  
54 +\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
55 +
52 52  **Քայլ 6**. Այս հատվածում հարկավոր է ուշադիր լինել, որպեսզի **Server** դաշտում լրացվի ճիշտ տարբերակը (ուսանողները պետք է գրեն իրենց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ **mail.ysu.am**-ի փոխարեն **ysumail.am**)
53 53  
54 54  [[image:IMAP_Android6.jpg||height="886" style="float:left" width="409"]]
... ... @@ -58,8 +58,9 @@
58 58  
59 59  
60 60  
61 -\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\**Քայլ 7**. Հաջորդիվ պետք է լրացնել **SMTP server** դաշտը (ուսանողները **mail.ysu.am**-ի փոխարեն պետք է լրացնեն **ysumail.am** հասցեն).
62 62  
66 +\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\**Քայլ 7**. Հաջորդիվ պետք է լրացնել **SMTP server** դաշտը (ուսանողները **mail.ysu.am**-ի փոխարեն պետք է լրացնեն **ysumail.am** հասցեն).
67 +
63 63  [[image:IMAP_Android7.jpg||height="913" style="float:left" width="435"]]
64 64  
65 65  
... ... @@ -93,8 +93,9 @@
93 93  
94 94  
95 95  
96 -\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\**Քայլ 8**. Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն հնարավոր է գտնել տվյալ համակարգում առկա առաջնային էլեկտրոնային փոստ օգտագործող հավելվածում։ Ստորև ներկայացված է տվյալ տարբերակը.
97 97  
102 +\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\**Քայլ 8**. Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն հնարավոր է գտնել տվյալ համակարգում առկա առաջնային էլեկտրոնային փոստ օգտագործող հավելվածում։ Ստորև ներկայացված է տվյալ տարբերակը.
103 +
98 98  [[image:IMAP_Android8.jpg||height="251" style="float:left" width="477"]]
99 99  
100 100  
... ... @@ -108,9 +108,10 @@
108 108  
109 109  
110 110  
111 -\\\\\\\\**IMAP** պրոտոկոլով **Android** օպերացիոն համակարգում էլեկտրոնային փոստի գրանցման տվյալները **Incoming settings** և **Outgoing settings** բաժիններում (ուսանողները **mail.ysu.am**-ի փոխարեն պետք է լրացնեն **ysumail.am** հասցեն).
112 112  
118 +\\\\\\**IMAP** պրոտոկոլով **Android** օպերացիոն համակարգում էլեկտրոնային փոստի գրանցման տվյալները **Incoming settings** և **Outgoing settings** բաժիններում (ուսանողները **mail.ysu.am**-ի փոխարեն պետք է լրացնեն **ysumail.am** հասցեն).
113 113  
120 +
114 114  **~ Incoming settings Outgoing settings**
115 115  
116 116  [[image:IMAP_Android9.jpg||height="375" style="float:left" width="495"]]
Yerevan State University
wiki.ysu.am