From version 10.5
edited by editor
on 2021/02/04 20:36
To version 11.1
edited by Admin
on 2022/09/05 17:07
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -POP պրոտոկոլով Android օպերացիոն համակարգում համալսարանական էլեկտրոնային հասցեի (@ysu.am և @ysumail.am) գրանցում
1 +POP պրոտոկոլով Android օպերացիոն համակարգում համալսարանական էլեկտրոնային հասցեի (@ysu.am) գրանցում
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.editor
1 +XWiki.Admin
Content
... ... @@ -9,8 +9,9 @@
9 9  
10 10  
11 11  
12 -\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\**Քայլ 4**. Լրացնել Ձեր էլեկտրոնային հասցեի մուտքանունը և սեղմել **Next** (ուսանողները պետք է գրեն իրենց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեն).
13 13  
13 +\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\**Քայլ 4**. Լրացնել Ձեր էլեկտրոնային հասցեի մուտքանունը և սեղմել **Next** (ուսանողները պետք է գրեն իրենց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեն).
14 +
14 14  **[[image:POP_Android4.jpg||height="746" style="float:left" width="353"]]
15 15  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Քայլ 5**. Լրացնել գաղտնաբառն ու կրկին սեղմել **Next**.
16 16  [[image:POP_Android5.jpg||height="722" style="float:left" width="333"]]
... ... @@ -17,8 +17,9 @@
17 17  
18 18  
19 19  
20 -\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\**Քայլ 6**. Այս հատվածում հարկավոր է ուշադիր լինել, որպեսզի **Server** դաշտում լրացվի ճիշտ տարբերակը (ուսանողները պետք է գրեն իրենց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ **mail.ysu.am**-ի փոխարեն **ysumail.am**).
21 21  
22 +\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\**Քայլ 6**. Այս հատվածում հարկավոր է ուշադիր լինել, որպեսզի **Server** դաշտում լրացվի ճիշտ տարբերակը (ուսանողները պետք է գրեն իրենց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ **mail.ysu.am**-ի փոխարեն **ysumail.am**).
23 +
22 22  **[[image:POP_Android6.jpg||height="808" style="float:left" width="373"]]
23 23  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Քայլ 7**. Հաջորդիվ պետք է լրացնել **SMTP server** դաշտը (ուսանողները **mail.ysu.am**-ի փոխարեն պետք է լրացնեն **ysumail.am** հասցեն).
24 24  
... ... @@ -30,5 +30,5 @@
30 30  
31 31  
32 32  **~ Incoming settings Outgoing settings**
33 -
35 +
34 34  [[image:POP_Android9.jpg||height="388" style="float:left" width="507"]]
Yerevan State University
wiki.ysu.am