IMAP պրոտոկոլով Microsoft Օutlook ծրագրում համալսարանական էլեկտրոնային հասցեի (@ysu.am և @ysumail.am) գրանցում

Last modified by editor on 2021/02/05 15:12

Քայլ 1. Բացել Microsoft Outlook-ը և սեղմել Next կոճակը․

IMAP_Microsoft_Օutlook1.jpg

Քայլ 2. Ընտրել Yes կոճակը, այնուհետև սեղմել Next.

IMAP_Microsoft_Օutlook2.jpg

Քայլ 3. Ընտրել ներքևի նկարում նշված կետը և կրկին սեղմել Next-ը․

IMAP_Microsoft_Օutlook3.jpg

Քայլ 4. Ընտրել POP or IMAP-ն, այնուհետև Next-ը․

IMAP_Microsoft_Օutlook4.jpg

Քայլ 5. Հարկավոր է լրացնել Ձեր էլեկտրոնային փոստի տվյալներն ու մնացած դաշտերն այնպես, ինչպես նշված է ներքևի նկարում (ուսանողները պետք է գրեն իրենց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ mail.ysu.am-ի փոխարեն ysumail.am).

IMAP_Microsoft_Օutlook5.jpg

Քայլ 6. Սեղմելով More Settings կոճակը՝ ընտրել Outgoing Server բաժինը և նշել ներքևի նկարում պատկերված կետը․

IMAP_Microsoft_Օutlook6.jpg

Քայլ 7․ Advanced բաժինում նույնպես պետք է փոփոխել տվյալը՝ ներքևի նկարում պատկերվածի պես․

IMAP_Microsoft_Օutlook7.jpg

Գործողություններն ավարտվում են OK կոճակը սեղմելով, որից հետո սեղմել Next-ը։ Տվյալների ճշգրտման  փուլն ավարտելուց հետո համակարգը հասանելի կլինի։

Tags:
Created by editor on 2021/02/05 15:03
 
Yerevan State University
wiki.ysu.am